ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ HELP ΕΑΠ     

 

                                       

                             

   1.   Οι καθηγητές του Help ΕΑΠ είναι πολύ έμπειροι δάσκαλοι με πολλά χρόνια διδασκαλίας σε μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, μεγάλα φροντιστήρια                   και   γκρουπάκια , δοκιμασμένη μεταδοτικότητα και εγγυημένα αποτελέσματα.  Eίναι όλοι τους κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και συνήθως    

         περισσότερων από ένα πτυχίων!

 

   2.   Η προετοιμασία μας πάντα αποσκοπεί στο μεγάλο στόχο των Πανελληνίων εξετάσεων και το υλικό που δίνουμε στους μαθητές μας είναι

          πολύ και απαιτητικό!

 

  3.   Επιλέγοντας Ηelp EΑΠ  τα χρήματά σας πιάνουν τόπο ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές!

 

  

 

 

 

  Οι προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας ανά τάξη :

 

 

 

 Α΄ γυμνασίου:  2 ώρες/εβδομάδα

 Β΄ γυμνασίου:  2 ώρες/εβδομάδα

 Γ΄ γυμνασίου:  2 ώρες/εβδομάδα + χωρίς χρέωση υποστήριξη στην φυσική

 Α΄ λυκείου:  3 ώρες/εβδομάδα + χωρίς χρέωση υποστήριξη στην φυσική

 Β΄ λυκείου:  4 ώρες/εβδομάδα

 Γ΄ λυκείου:  4- 5 ώρες/εβδομάδα

 

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε δωρεάν υλικό για τα μαθηματικά:

 Μαθηματικά  Α γυμνασίου

 Μαθηματικά  Β γυμνασίου

 Μαθηματικά  Γ γυμνασίου

 Μαθηματικά  Α λυκείου

 Μαθηματικά  Β λυκείου

 Μαθηματικά  Γ λυκείου